බින්ගිරිය තුළ සියලු දැන්වීම් 1-14 of 16 පෙන්නුම් කරයි
Bulk SMS Promotion - Target Audience

MEMBER වෙනත් සේවා, බත්තරමුල්ල

Negotiable

Two Storey House for Sale in Digana

නිවාස, දිගන

රු. 28,000,000

JAC 350 2011

වෑන්, බස් සහ ලොරි, බින්ගිරිය

රු. 1,850,000

2 weeks
120 perch in bingiriya koswatta

ඉඩම්, බින්ගිරිය

රු. 8,400,000

3 months
Xerox Phaser 3020 Printer (A4/Letter - B&W)

පරිගණක උපාංග, බින්ගිරිය

රු. 29,000

9 months
house wiring

ගෘහ සේවා, බින්ගිරිය

රු. 800

11 months
I phone 11 256GB (used)

වෙනත්, බින්ගිරිය

රු. 95,000

1 year
Living and working in a coconut plantation.

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා, බින්ගිරිය

රු. 25,000

1 year
Toyota Harrier 2018 (Used)

මෝටර් රථ, බින්ගිරිය

රු. 29,000,000

1 year
දැවමය ශාක මිලදී ගනු ලැබේ

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල, බින්ගිරිය

Negotiable

1 year
අලුත් නිවස

නිවාස, බින්ගිරිය

රු. 2,500,000

1 year
Aduma Mudalakata Supiri Edamak..

ඉඩම්, බින්ගිරිය

රු. 950,000

2 years
Daihatsu Charade 1988 (Used)

මෝටර් රථ, බින්ගිරිය

රු. 700,000

2 years
Nissan March 1992 (Used)

මෝටර් රථ, බින්ගිරිය

රු. 1,200,000

2 years
Nissan March 1992 (Used)

මෝටර් රථ, බින්ගිරිය

රු. 1,200,000

2 years
බි0ගිරියෙන් අගනා බිම් කොටසක්

ඉඩම්, බින්ගිරිය

රු. 65,000

2 years
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න